fb     logo nlf

Flytteforsikring

Vi både tilbyr og anbefaler flytteforsikring gjennom vår avtale med If Forsikring.

Dersom det IKKE tegnes flytteforsikring, vil godset KUN være dekket av ordinær transportforsikring som er begrenset av lover og avtaler og ofte ikke er tilstrekkelig for å sikre godset fullt ut.

Vær oppmerksom på at det er egne bestemmelser for forsikring av kunst og antikviteter, vennligst informer oss dersom dette er aktuelt slik at dekningen blir optimal.

Premiesatser for flytteforsikring hos oss:

Innen Norge/Norden       3 0/00 av verdi

Europa                          6 0/00 av verdi

Minimumspremie pr. forsikringsbevis er kr. 1 000,-

Les mer om generelle ansvarsbestemmelser i forbindelse med flyttetransport  i NSAB flytting: www.fidi.no/Files/FAIM_FLYTT_NOR.pdf