fb     logo nlf

Lager Flyttegods

Flyttespesialisten kan tilby sine kunder kort- og langtidslagring av flyttegods på vårt lager i Norge og Spania, samt at vi også har gode avtaler med andre lagerholdere i bl.a. Frankrike.

Våre lager er av høy kvalitet med jevn temperatur året rundt.

 

 Alle våre lagre er overvåket med avanserte alarmsystemer, varslingssystem koblet opp mot SECURITAS' vaktsentraler for gjeldende destinasjon.