fb     logo nlf

Tollbehandling

Skal du flytte fra eller til Norge, som ligger utenfor EU, og til for eksempel Spania, som er et EU-land ?  Da har vi en hyggelig melding til deg: 

TRANSPORT AV FLYTTEGODS ER FRITATT FOR MOMS OG TOLL !


Likevel må ditt flyttegods tolldeklareres. Dette ordner vi for deg, og du får en ting mindre å tenke på. Du må bare sørge for at vi får:

1. Kopi av pass

2. Pakkliste - vi har ferdigtrykte pakklister som vi gjerne hjelper deg å fylle ut.

3. Selv om det ikke skal betales noe toll eller moms, så må vi ha en "statistisk verdi" på flyttegodset for å få det tolldeklarert. Her må man bare stipulere en antatt verdi da det er umulig å sette en eksakt "verdi" på brukte gjenstander.

Skal du flytte fra utlandet tilbake til Norge gjelder den samme moms- og tollfrihet,  forutsatt at vi får følgende dokumenter:

1. Bekreftelse på opphold i minst ett år sammenhengende. Dette kan være leie-/salgskontrakt fra bolig i utlandet evt. arbeids-/studiekontrakt. (Bekreftelse er ikke nødvendige dersom det er meldt utflytting i folkeregisteret)

2. Kopi av pass

3. Pakkliste

4. "Egenerklæring for innførsel av flyttegods” hvor du undertegner på at du ikke har pakket noe tollpliktig i flyttegodset, og om du har hatt fast bopel i utlandet i minst ett år. Dette dokumentet kan du enten laste ned på nettet under www.toll.no eller skrive ut under "Flyttedokumenter" her på siden vår.

På Tollvesenets hjemmeside http://www.toll.no finner du nyttig informasjon om spørsmål angående flytting til Norge fra utlandet.