Våre tjenester

Flytting Innland og utland

Skal du flytte lokalt i Sør-Norge, er Flyttespesialisten din totalleverandør av flyttetjenester og står til din disposisjon!

Flyttespesialisten har spesialisert seg på flytting til og fra Spania og Frankrike. I Spania har vi to avdelinger, en på Costa Blanca og en på Costa del Sol. Her har vi moderne lager med avansert alarmsystem, personale med lang yrkeserfaring og lokal kunnskap for å gjøre det praktiske rundt flyttingen så smidig som mulig.

Vi kommer gjerne hjem til deg for å drøfte din flytting sammen med deg. Vi kan gi deg gode råd og veiledning slik at flyttingen går rasjonelt, hurtig og sikkert. Profesjonell flyttehjelp er ikke så dyrt som mange tror, derimot kan det bli veldig dyrt å la seg friste av uprofesjonelle "billige" aktører på markedet!

Flytteforsikring
Vi både tilbyr og anbefaler flytteforsikring gjennom vår avtale med If Forsikring. Dersom det IKKE tegnes flytteforsikring, vil godset KUN være dekket av ordinær transportforsikring som er begrenset av lover og avtaler og ofte ikke er tilstrekkelig for å sikre godset fullt ut. Vær oppmerksom på at det er egne bestemmelser for forsikring av kunst og antikviteter, vennligst informer oss dersom dette er aktuelt slik at dekningen blir optimal. Premiesatser for flytteforsikring hos oss: Innen Norge/Norden 3 0/00 av verdi Europa 6 0/00 av verdi Minimumspremie pr. forsikringsbevis er kr. 1 000,- Les mer om generelle ansvarsbestemmelser i forbindelse med flyttetransport i NSAB flytting: www.fidi.no/Files/FAIM_FLYTT_NOR.pdf

Toll-
Behandling

Flytting til og fra EU

TRANSPORT AV FLYTTEGODS ER FRITATT FOR MOMS OG TOLL !
Likevel må ditt flyttegods tolldeklareres. Dette ordner vi for deg, og du får en ting mindre å tenke på.

Du må bare sørge for at vi får:
1. Kopi av pass
2. Pakkliste - vi har ferdigtrykte pakklister som vi gjerne hjelper deg å fylle ut.
3. Selv om det ikke skal betales noe toll eller moms, så må vi ha en "statistisk verdi" på flyttegodset for å få det tolldeklarert. Her må man bare stipulere en antatt verdi da det er umulig å sette en eksakt "verdi" på brukte gjenstander.

Skal du flytte fra utlandet tilbake til Norge gjelder den samme moms- og tollfrihet, forutsatt at vi får følgende dokumenter:

1. Bekreftelse på opphold i minst ett år sammenhengende. Dette kan være leie-/salgskontrakt fra bolig i utlandet evt. arbeids-/studiekontrakt. (Bekreftelse er ikke nødvendige dersom det er meldt utflytting i folkeregisteret)
2. Kopi av pass
3. Pakkliste
4. "Egenerklæring for innførsel av flyttegods” hvor du undertegner på at du ikke har pakket noe tollpliktig i flyttegodset, og om du har hatt fast bopel i utlandet i minst ett år. Dette dokumentet kan du enten laste ned på nettet under www.toll.no eller skrive ut under "Flyttedokumenter" her på siden vår.

På Tollvesenets hjemmeside http://www.toll.no finner du nyttig informasjon om spørsmål angående flytting til Norge fra utlandet.

Lagerhotell

Lager Flyttegods

Flyttespesialisten kan tilby sine kunder kort- og langtidslagring av flyttegods på vårt lager i Norge og Spania, samt at vi også har gode avtaler med andre lagerholdere i bl.a. Frankrike. Våre lager er av høy kvalitet med jevn temperatur året rundt.

Pakking

Pakking & Emballasje

Vårt personale har lang yrkeserfaring i lasteteknikk og pakking. Pakkingen er en svært viktig del av flytteprosessen. Med riktig og solid pakking unngår vi skader på tingene dine!

Emballasje
Dersom du ønsker å pakke selv, har vi solide flytteesker, bobleplast og alt annet nødvendig pakkeutstyr, men husk å merke esker med innhold f.eks. kjøkkenutstyr, bøker, glass osv.... Vi gir deg også gjerne noen profesjonelle pakketips!
HTS og Flyttespesialisten utfører alt innen transport og flytting både lokalt og internasjonalt dør til dør. Flyttespesialisten er totalleverandør av flyttetjenester.

Adresse

  • Flyttespesialisten AS
  • Bankløkka 13
  • 3183 Horten
  • Org.nr. 997 836 944

Kontakt

  • Telefon: +47 48 4000 10
  • post@flyttespesialisten.com
  • Vakttelefon: +47 48 4000 10
  • Kart

Følg oss

Levert av Ascentia AS